+48 609 083 200 biuro@porarelaksu.pl

Regulamin

Twój Spokojny Wypoczynek

2 Regulamin Pory Relaksu

Zapraszamy do Pory Relaksu! Naszym priorytetem jest stworzenie dla Ciebie wyjątkowego i bezpiecznego wypoczynku.

Informacje ogólne oraz zasady pobytu

Wynajmujący zobowiązuje się oddać do dyspozycji Gości domki oraz inne elementy obiektu w stanie technicznym i higienicznym nie budzącym wątpliwości oraz zgodne z opisem znajdującym się na stronie www.porarelaksu.pl lub na innych portalach, na których dostępna jest oferta obiektu.

Osoby rezerwujące oraz Goście obiektu wypoczynkowego „Pora Relaksu” proszeni o przestrzeganie niniejszych zasad pobytu oraz do zachowania porządku na terenie obiektu.

Przy zameldowaniu, Goście zobowiązani są do okazania co najmniej jednego dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację.

Zameldowanie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, natomiast wymeldowanie kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. W przypadku planowanego wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu, wymagana jest wcześniejsza zgoda Wynajmującego.

Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 07:00.

Na terenie obiektu dostępny jest bezprzewodowy Internet. Goście zobowiązani są do jego używania zgodnie z obowiązującymi normami.

Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich Gości, Wynajmujący z zasady nie akceptuje przyjmowania zwierząt na teren obiektu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe są uzgodnienia w tym zakresie.

Goście mogą korzystać z Cichej Plaży nad jeziorem Białym, na której znajduje się niestrzeżone kąpielisko. Warunkiem korzystania z plaży jest założenie na nadgarstek odpowiedniej opaski, którą Gość otrzyma w momencie przyjazdu. Dostęp do plaży jest nieograniczony i bezpłatny dla Gości Pory Relaksu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i bezpieczeństwo Gości przebywających na udostępnionej przez Wynajmującego plaży.

Korzystanie z dostępnych atrakcji, takich jak ognisko i sauna, odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami. W przypadku problemów z ich użytkowaniem lub awarią, Goście proszeni są o zgłaszanie tego faktu Wynajmującemu.

Sauna jest dostępna od godziny 17:00 do 23:00. Skorzystanie z sauny wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Dokonamy wszelkich starań, aby w miarę możliwości utrzymać saunę w pełnej gotowości do użytku. W wyjątkowych przypadkach prosimy o jej samodzielne przygotowanie (dotyczy to głównie sprzątnięcie pieca i rozpalenia drewna). Korzystanie z sauny wymaga zachowania ciszy, poszanowania komfortu pozostałych użytkowników oraz używania ręczników. Saunę można rozpalać tylko drewnem pochodzącym z drzew liściastych umieszczonym obok sauny. Rozgrzanie sauny do temperatury ok. 70-80 stopni zajmuje ok.1 godziny.

Goście zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych miejscach na parkingu obiektu.

Parking nie jest strzeżony, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, kradzieże i inne zdarzenia losowe powstałe na jego terenie.

Goście mają możliwość korzystania ze skrzynek listowych przydzielonych do każdego domku zamykanych na kod. Skrzynki znajdują na ogrodzeniu obiektu. Mogą służyć Gościom do odbierania korespondencji lub jako skrytki (np. na klucze do domków). Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gości w skrzynkach. Goście proszeni są o nie zmienianie kodów do skrzynek.

Goście proszeni są o segregację odpadów według dostępnych koszy w domkach oraz koszy znajdujących się przy bramie wyjazdowej z obiektu. Kosze w domkach (pod zlewem) oznaczone są odpowiednimi kolorami, a kosze znajdujące się przy bramie wyjazdowej są całe w odpowiednich kolorach. Kolor czarny oznacza odpady mieszane, żółty – plastik i metale, niebieski – papier, zielony – szkło, brązowy – odpady bio.

Na początku i końcu pobytu sprawdzany jest stan pomieszczeń. W przypadku zaistnienia zniszczeń lub braków w wyposażeniu Goście zobowiązani są do pokrycia kosztów przywrócenia domku do stanu w jakim domek zastali.

Palenie ogniska i grillowanie dozwolone są tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Zabronione jest rozpalanie grilla na tarasach domków.

Palenie papierosów oraz używanie środków odurzających jest surowo zabronione w domkach oraz na terenie obiektu „Pora Relaksu”. Naruszenie tego zakazu podlega każdorazowo karze w wysokości 500 zł.

Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu wyrzucania nierozpuszczalnych przedmiotów, takich jak wilgotne chusteczki czy pieluszki, do toalety. Złamanie tego zakazu może prowadzić do usterki pomp kanalizacyjnych i wymagać pokrycia kosztów naprawy.

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby Gości w domku, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dodatkowych osób lub pobrania opłaty za każdą dodatkową osobę.

Organizacja imprez zakłócających spokój innych Gości obiektu, w szczególności wieczorów kawalerskich i panieńskich, jest zabroniona.

W razie zagrożenia pożarem, Goście zobowiązani są do przestrzegania instrukcji przeciwpożarowej, która jest zamieszczona na gaśnicach przeciwpożarowych w domkach.

Przez wzgląd na podłogi wykonane z dość miękkiego drewna, Goście są proszeni o unikanie chodzenia w domkach w obuwiu mogącym powodować wgniecenia lub zarysowania (w szczególności w szpilkach, z metalowymi podkuciami podeszw).

Dzieci i osoby nieletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

Teren obiektu „Pora Relaksu” jest monitorowany kamerami w celu zapewnienie bezpieczeństwa. Kamery są skierowane jedynie na parking oraz otoczenie wokół domków, nie na domki lub tarasy.

Korzystanie z urządzeń elektrycznych spoza standardowego wyposażenia obiektu wymaga zgody Wynajmującego.

Goście zobowiązani są do zamykania drzwi na klucz przy opuszczaniu domku. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione wewnątrz.

W uzasadnionych przypadkach związanych z zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia, Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie prawo wejścia do domku.

Goście domku otrzymują jeden klucz. W razie jego zgubienia Wynajmujący ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100 zł.

Goście proszeni są o nie smażenie potraw pozostawiających silny, nie dający się wywietrzyć zapach. W przypadku stwierdzenia po pobycie Gości utrzymującego się nieprzyjemnego zapachu, Osoba Rezerwująca może zostać obciążona kosztami dezodoryzacji domku.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerwania najmu w przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu, obowiązującego prawa lub norm społecznych.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zdarzenia losowe, w szczególności za wypadki i kradzieże, które mogą się przytrafić Gościom na terenie obiektu Pora Relaksu.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody lub Internetu.

Zasady Rezerwacji / Płatności / Anulacji / Reklamacji

Rezerwacja w terminie dłuższym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem:

 1. W tym trybie można dokonać rezerwacji wstępnej domków. Można jej dokonać tylko w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed planowanym pierwszym dniem pobytu. Dokonać jej można online na stronie internetowej www.porarelaksu.pl lub poprzez portale rezerwacyjne, w których znajduje się oferta Pory Relaksu.
 2. Dokonanie rezerwacji wstępnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności Pory Relaksu.
 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po dokonaniu płatności bezzwrotnego zadatku, czyli zaksięgowaniu na koncie bankowym Wynajmującego kwoty stanowiącej 30% całkowitej ceny za pobyt zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się w systemie rezerwacji na stronie www.porarelaksu.pl lub na innych portalach rezerwacyjnych, w których znajduje się oferta Pory Relaksu.
 4. Zadatek, o którym mowa powyżej jest bezzwrotny. Oznacza to, że po dokonaniu jego płatności Osoba Rezerwująca nie ma prawa do jego zwrotu.
 5. Brak płatności zadatku w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji wstępnej skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 6. Pozostała kwota, czyli pozostałe 70% całkowitej ceny za pobyt, płatna jest online do 7 dni przed pierwszym dniem planowanego pobytu.
 7. Brak zaksięgowania pozostałej kwoty na koncie bankowym Wynajmującego we wskazanym wyżej terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Rezerwacja w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym pobytem w obiekcie Pora Relaksu:

 1. Rezerwacji domków w tym przypadku można również dokonać tylko online na stronie internetowej www.porarelaksu.pl lub poprzez portale rezerwacyjne, w których znajduje się oferta Pory Relaksu.
 2. Dokonanie rezerwacji w tym trybie także jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności Pory Relaksu.
 3. Rezerwację w tym trybie uznaje się za potwierdzoną po dokonaniu płatności online za cały pobyt, czyli zaksięgowaniu na koncie bankowym Wynajmującego kwoty stanowiącej 100% całkowitej ceny za pobyt zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się w systemie rezerwacji na stronie www.porarelaksu.pl lub na innych portalach rezerwacyjnych, w których znajduje się oferta Pory Relaksu. 
 4. Brak zaksięgowania całkowitej kwoty, o której mowa powyżej na koncie bankowym Wynajmującego w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Anulacja/reklamacje:

 1. Osoba Rezerwująca ma możliwość dokonania jako Klient anulacji zamówionej rezerwacji.
 2. Anulację uważa się za dokonaną w momencie jej zgłoszenia lub w przypadku braku dokonania całkowitej płatności za pobyt, czyli braku zaksięgowania na koncie Wynajmującego całkowitej kwoty za pobyt w terminie do 7 dni przed pierwszym dniem planowanego pobytu w domku.
 3. W przypadku zgłoszenia anulacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowanym pierwszym dniem pobytu, braku przyjazdu w planowanym terminie mimo dokonania rezerwacji i odpowiednich płatności lub w przypadku skrócenia pobytu przez Gości, Osoba Rezerwująca nie ma prawa do zwrotu części lub całości dokonanych płatności.
 4. W przypadku zgłoszenia anulacji w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed planowanym pierwszym dniem pobytu wszelkie ewentualne dodatkowe płatności przewyższające kwotę zadatku, zostaną zwrócone na konto Osoby Rezerwującej.
 5. Płatności wynikające z rezerwacji na stronie www.porarelaksu.pl są realizowane przez serwis Przelewy24.
 6. Za świadczone usługi wystawiamy faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać przy dokonywaniu rezerwacji.
 7. Szczegóły rezerwacji i płatności są przesyłane także mailowo do osoby rezerwującej.
 8. Osoba Rezerwująca lub Goście Pory Relaksu mają prawo do reklamacji.
 9. Reklamacje można składać w trakcie procesu rezerwacji (w razie identyfikacji błędów/pomyłek zaistniałych w procesie rezerwacji), w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu.
 10. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście. Będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Polityka prywatności – Pora Relaksu

Dane osobowe Gości lub osoby rezerwującej są przetwarzane jedynie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji lub reklamacji, ewentualnie w celu rozpatrzenia naruszeń Regulaminu Pory Relaksu lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane przekazywane podczas rezerwacji lub zameldowania są chronione zgodnie z przepisami RODO. W związku z tym informujemy, że:

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe Klientów: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu, Adres e-mail, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT oraz dane karty płatniczej (o ile płatność jest dokonywana kartą).
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji jest HFI Solutions Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki (adres: ul Perseusza 31, 01-934 Warszawa, NIP 1180396683, REGON 146704682).
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji lub zameldowania.
 4. Osoba Rezerwująca ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Administrator danych zapewnia ochronę danych Osoby Rezerwującej lub Gości, nie udostępniając ich osobom trzecim.
 6. Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym.
 7. W serwisie www.porarelaksu.pl  mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.porarelaksu.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora www.porarelaksu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z HFI Solutions Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki (mail: biuro@porarelaksu.pl lub tel.: 609 083 200)